Vyšetření na žádost fyzické nebo právnické osoby 500Kč
Vyšetření a potvrzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (řidičský průkaz) 700 Kč
Potvrzení zdravotní způsobilosti ke sportu a TV, osvobození a úlevy z TV 400 Kč
Potvrzení zdravotní způsobilosti na zotavovací akce, letní tábory, školní akce, plavecký a lyžařský výcvik 400 Kč
Potvrzení zdravotní způsobilosti při platné preventivní prohlídce 100 Kč
Vyplnění přihlášky do mateřské školy 200 Kč
Posudek zdravotní způsobilosti ke studiu na střední a vysoké škole 500 Kč
Posudek zdravotní způsobilosti ke studiu na střední a vysoké škole při platné preventivní prohlídce300 Kč
Vyplnění každé další přihlášky 100 Kč
Nepovinné očkování – aplikace (očkovací látka se hradí zvlášť) 250 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace (na brigádu, pojistky, pro soudy, cestovní kanceláře apod.) za každou započatou půlhodinu 400 Kč
Duplikáty (kopie posudku, ošetřování člena rodiny, pracovní neschopnost, očkovací průkaz) 100 Kč
Duplikát očkovacího a zdravotního průkazu 300 Kč
Odklad školní docházky100 Kč
Kopie zdravotní dokumentace – 1 strana 5 Kč