Vyšetření na žádost fyzické nebo právnické osoby (řidičský průkaz, zdravotní průkaz, vstupní prohlídka, cesty do zahraničí, před nástupem do lázeňské péče z jiných než zdravotních důvodů apod.) 450 Kč
Vyšetření a potvrzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (řidičský průkaz) 500 Kč
Potvrzení zdravotní způsobilosti ke sportu a TV, osvobození a úlevy z TV 350 Kč
Potvrzení zdravotní způsobilosti na zotavovací akce, letní tábory, školní akce, plavecký a lyžařský výcvik 300 Kč
Vydání posudku při platné preventivní prohlídce 100 Kč
Vyplnění přihlášky do mateřské školy 200 Kč
Posudek zdravotní způsobilosti ke studiu na střední a vysoké škole 450 Kč
Vyplnění každé další přihlášky 100 Kč
Nepovinné očkování – aplikace (očkovací látka se hradí zvlášť) 200 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace (na brigádu, pojistky, pro soudy, cestovní kanceláře apod.) za každou započatou půlhodinu 300 Kč
Duplikáty (ošetřování člena rodiny, pracovní neschopnost, očkovací průkaz) 100 Kč
Duplikát očkovacího a zdravotního průkazu 200 Kč
Vyšetření před adopcí 450 Kč
Vyšetření před provedením kosmetických úkonů, umělým přerušením těhotenství 450 Kč
Úhrada za výkony pro nepojištěné pacienty se vypočítává podle platného sazebníku zdravotních výkonů 1 bod = 2 Kč
Kopie zdravotní dokumentace – 1 strana 3 Kč