Dětským pacientům, od narození do 19 let věku, zajišťují kompletní
preventivní a léčebnou péči lékařka MUDr. Dominika Vopatová společně se zdravotní sestrou Evou Baxovou.

MUDr. Dominika Vopatová je absolventkou Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy v Praze, od roku 2005 – 2020 lékařkou Dětské kliniky FN Plzeň, kde působila především na oddělení kojenců a batolat, věnovala se dětské obezitě, hypercholesterolémii a dětské gastroenterologii.